MR vergadering De Vest

Datum:  dinsdag 20 juni 2017 20.00 uur
Plaats:  basisschool de Vest

 

 1. Welkom
 2. Rondvraag
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Thema avond GMR - hoe was het.
 5. Formatie
 6. Ouderbijdrage
 7. Schoolgids vaststellen
 8. Verbouwing
 9. Kosten TSO
 10. Schoolconferentie, hoe verder?
=================================================================

     11. concept jaarverslag MR 
     12. verkieizingen MR oudergeleding/ publicatie uitslag
     13 . Evaluatie MR afgelopen jaar
     14. Agenda punten volgende vergadering

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  •