Algemene informatie nieuwe leerlingen in groep 1

Voor alle informatie van onze school kunt u terecht op onze website:
www.bsdevest.nl
 
 
Infokalender:
Elke maand verschijnt onze infokalender met actuele informatie op de website.
De infokalender staat onder het kopje “Informatie”
Hier staat ook de schooolgids.
U krijgt een mail, wanneer de kalender verschijnt.
 
 
Schooltijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag van 8.25 u tot 12.00 u en van 13.25 u tot 15.30 u
Op woensdag van 8.25 u tot 12.15 u
Op vrijdag van 8.25 u tot 12 u 
 
Kinderen die gedurende het jaar instromen, mogen de dag nadat ze vier jaar zijn geworden, met hele dagen naar school.
Verder zijn alle kleuters op vrijdagmiddag vrij.
Voor vakanties en andere vrije dagen kunt  u de infokalender en de schoolgids raadplegen.
 
 
Brengen en halen:
Als de bel gaat om 8.25 u en om 13.25 u mogen de kinderen zelf naar binnen lopen.
Ouders mogen/kunnen in de garderobe eventueel meehelpen.
De eerste weken mogen de ouders alle kinderen (indien gewenst) mee naar binnen brengen.
Na die tijd mogen alleen de ouders van de “nieuwe” (instroom)kinderen mee naar binnen, totdat het kind ongeveer 3 maanden op school zit.
Dit is afhankelijk van het kind. Indien dit geen drie maanden duurt, waarderen wij dit zeer.
 
 
Fietsen
De kleuters stallen hun fiets in het blauwe vak in de fietsenstalling.
 
 
Voor- , tussen- en naschoolse opvang
Lees hiervoor de informatie van de Paraplu op de website

 
De eerste kennismaking met de basisschool
Uw kind heeft bij het wennen/ doorruilen een uitnodiging gehad in de vorm van een kaart.
 
Op de plaats waar de postzegel geplakt dient te worden, plakken wij dan een herkenningsplaatje.
Dit herkenningsplaatje is het plaatje van uw kind, dit is ook zijn plaatje aan de kapstok en het plaatje dat gebruikt wordt op zijn naamkaartje,
het kaartje op het kiesbord en op de weektakenkaart.

 
Berichtjes
Als u iets door wilt geven aan de leerkracht ( op langere termijn) dan kan dat altijd via de mail of middels een briefje.
(bijv melding doktersbezoek of het vieren van de verjaardag van je kind)
Als je je kind ziek wilt melden, dan kan dat ’s morgens telefonisch bij de conciërge vóór 8.25 u.
In bijzondere gevallen kunt u altijd naar de leerkracht van uw kind vragen.
 

Fruit eten
De kinderen brengen allemaal fruit mee naar school om tijdens de pauze op te eten.  
Het fruit graag in een fruitzak voorzien van een naam en een lang koord, zodat ze hem om hun nek kunnen hangen.
 Het fruit wordt op school niet geschild, wel in stukken gesneden.
Lust uw kind dus geen ongeschild fruit, geef het dan geschild mee naar school.
 
Als er een keer geen fruit in huis is, mag het ook iets anders zijn, b.v. een boterham of iet dergelijks.
Geen koek en snoep en geen drinken.
 
 
Gym 
Kleuters gymmen in gymkleren, korte broek met t-shirt, graag voorzien van naam.
 
Ze dragen ook gymschoenen(voorzien van naam!!)Dit is verplicht i.v.m. voetwratten.
De gymspullen kunnen in een niet te kleine tas op maandag mee naar school gebracht worden.
Op vrijdag gaan de gymspullen dan weer mee naar huis om gewassen te worden.
Het komt in de zomermaanden wel eens voor dat we de hele week geen gymspullen gebruikt hebben, dan komt de gymtas ook niet mee naar huis.
 
 
Muziek / versjes
De versjes en liedjes, die tijdens een thema worden aangeleerd, komen op de website onder het item “kleuters”.
De versjes en liedjes komen niet meer in de werkjesmap.
 
 
Boekbespreking
Elke week houdt een kind een boekbespreking. Hiervan krijgt u een week van tevoren bericht.
Boekbespreking wil niet zeggen dat je kind een boekje moet lezen.
Ze moeten vertellen bij de plaatjes. Ze hoeven dus de letterlijke tekst niet te kennen, maar het is wel wenselijk dat u het boekje een paar keer voorleest.
 
 
Bibliotheek
Op donderdagmorgen gaan we met alle kleuters naar de bibliotheek.
Geef uw kind een stevige rechthoekige stoffen tas met hengsels er aan mee, zorg ervoor dat hij niet te klein is.
Geen rugzakken, die gaan moeilijk open en dicht en de boeken passen er niet goed in.
Alle kinderen krijgen een bibliotheekpasje. Het is erg praktisch als u dit pasje met een koord aan de tas vast maakt.
Zo kan het pasje niet verloren gaan. (bij verlies moet u een nieuw pasje betalen)
 
U mag in het pasje geen gaatje maken als u ook gebruikt maakt van de bibliotheek in Bladel.
Dan eventueel lamineren en daar een gaatje in.
U kunt de boeken via internet verlengen.
 
 
Foto’s
In de klas worden regelmatig foto’s gemaakt van de kinderen, die bezig zijn met een activiteit.
Deze foto’s kunnen wij ( op een aangegeven tijdstip) voor u op een usb stick zetten.
Aan het begin van het schooljaar kunt u, op de hulpouderlijst, aangeven of  u daar prijs op stelt.
Van bepaalde activiteiten maken wij een fotoalbum op onze website.
 
 
Speelgoed
Uw kind mag op of de dag na haar/zijn verjaardag één van de gekregen cadeautjes mee naar school brengen.
Dit mag ook op de dag na Sinterklaas.
Verder gedurende het jaar alle speelgoedjes thuis laten.
 
 
Wensjes
Op de ouderinformatieavond of bij aanvang van het schooljaar kunt u de verjaardagen van mama, papa, oma en opa op de verjaardagskalender schrijven.
We maken de wensjes op het moment dat daar tijd voor is.
Het is wel de bedoeling dat u thuis het versje aanleert.
Wel kunt u middels een briefje of mail melden als er een ander bijzonder feest is,
bijv trouwfeest, 25 /40/ 50 jarig huwelijk etc.
Daar maken we (eventueel met ander kinderen uit het gezin) ook iets voor.
Bij andere feesten verwachten wij dat de kinderen thuis iets maken.
 
 
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, wordt dit op school gevierd. U wordt als ouder hierbij de hele ochtend of middag uitgenodigd.
Een traktatie voor de kinderen mag dan worden uitgedeeld, liefst op een leuke manier verpakt.
Wij willen u vragen de verjaardagen van uw kinderen zoveel mogelijk op de dag zelf te vieren.
Als uw kind in een vakantie of weekend jarig is, dan tijdig met de leerkracht overleggen op welke dag de verjaardag dan gevierd zal worden.
Deze ochtend mag u als ouder de hele ochtend op school blijven, zodat u zelf eens kunt meemaken hoe we werken in de groep van uw kind.
Er mogen geen broertjes en/of zusjes meekomen.
 
 
Verjaardagen leerkrachten
De juffen vieren gezamenlijk hun verjaardag (meestal aan het einde van het schooljaar).
De datum wordt bekend gemaakt via de infokalender. In de klas komt een spaarpot waarin u uw vrijwillige bijdrage (zie schoolgids) kunt doen.
De juffen kopen daarvan voor elkaar een cadeautje.
 
 
Hoofdluiscontrole
Op de eerste dag na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Op die dag graag geen gel in de haren en geen ingewikkelde kapsels.
 
Wij willen u vragen om te helpen en thuis aan het einde van de vakantie al vast te controleren.
Indien u luizen/neten vindt, dan graag melden bij de leerkracht.