Indien u besluit uw kind op onze school aan te melden, worden de volgende stappen met u doorlopen;
 • Het invullen en inzenden van het digitale aanmeldformulier door ouders. (dit vindt u op deze site)
   
 • Hierop volgt het toezenden van enkele aanvullende lijsten met de vraag deze z.s.m. weer in te leveren op school. Wij zullen adhv deze lijsten bepalen of een intakegesprek nodig is( bv. oudste kind uit een gezin, bijzonderheden thuissituatie of anderszins). U wordt dan door een van de kleuterleerkrachten en de IB-er uitgenodigd. Als er geen bijzonderheden zijn nemen wij uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de start van het kind telefonisch contact met u op om de overstap naar onze school soepel te laten verlopen. 
  Tevens wordt afgesproken op welk moment uw kind officieel naar school komt. 
  U dient het BSN nummer van uw kind bij te hebben. (Dit staat op een afschrift van de belastingdienst, op de ID-kaart of op de zorgpas.) Hiervan wordt een kopie gemaakt.
  Wij zetten de aanmelding binnen 2 weken na binnenkomst aanvullende gegevens om in een inschrijving en u krijgt daar bericht over als ouder.
 • U bent altijd welkom met uw  kind een kijkje in de klas nemen.
 • leerkrachten maken een afspraak met de ouders  voor gewenningsochtenden van hun kind.
 • Ouders ontvangen een uitnodiging voor een ouderinformatieavond van groep 1 en 2. Deze vindt plaats elk schooljaar in januari/februari.
 
In verband met de planning (van personeel en materialen) binnen onze organisatie willen wij u verzoeken uw kind(eren) aan te melden als zij ongeveer 2 jaar zijn. Kinderen die in augustus starten willen wij graag in maart voorafgaande aan het nieuwe schooljaar in beeld hebben i.v.m. de planning. De instromers vanaf januari worden uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de start ingedeeld om zo de groepen goed te kunnen blijven verdelen qua bezetting.

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen met de directeur Miranda de Graauw. Ook als u voorafgaande aan het invullen van het aanmeldformulier vragen over onze school heeft bent u welkom. Kom gerust eens binnen of vraag naar de directeur of een van de kleuterleerkrachten(na schooltijd).