Indien u besluit uw kind op onze school aan te melden, vragen wij u de volgende formulieren in te vullen, van een handtekening te voorzien en terug te mailen naar: info@bsdevest.nl 
 
  1. Aanmeldformulier 
  2. Ouderverklaring 
  3. Formulier toestemming publicatie foto's en video's
 
Wij sturen u zo snel mogelijk per mail een ontvangstbevestiging .
Aan de hand van de door u ingevulde lijsten bepalen wij of een intakegesprek nodig is   ( bv. oudste kind uit een gezin, bijzonderheden thuissituatie of anderszins). Uitnodiging hiervoor krijgt u via onze intern begeleider of kleuterleerkracht.

Als er geen bijzonderheden zijn nemen wij uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de start van het kind telefonisch contact met u op om de overstap naar onze school soepel te laten verlopen. 
Tevens wordt afgesproken op welk moment uw kind officieel naar school komt. 

Op de eerste schooldag vragen wij u:
  1. het BSN nummer van uw kind bij te hebben. (Dit staat op een afschrift van de belastingdienst, op de ID-kaart of op de zorgpas.) De leerkracht checkt het BSN nummer, volgens voorschrift van de overheid.
  2. een lijst met gedragskenmerken in te vullen.
  3. een machtiging voor de bijdrage oudervereniging in te vullen
  4. Noodnummers op te geven
Binnen 2 weken na binnenkomst  van bovenstaande gegevens, zetten wij uw aanmelding om in een inschrijving.
Wij bevestigen dit aan u per mail.
  • U bent altijd welkom met uw  kind een kijkje in de klas nemen.
  • leerkrachten maken een afspraak met de ouders  voor gewenningsochtenden van hun kind.
  • Ouders ontvangen een uitnodiging voor een ouderinformatieavond van groep 1 en 2. Deze vindt plaats elk schooljaar in januari/februari.
 
In verband met de planning (van personeel en materialen) binnen onze organisatie willen wij u verzoeken uw kind(eren) aan te melden als zij ongeveer 2 jaar zijn. Kinderen die in augustus starten willen wij graag in maart voorafgaande aan het nieuwe schooljaar in beeld hebben i.v.m. de planning. De instromers vanaf januari worden uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de start ingedeeld om zo de groepen goed te kunnen blijven verdelen qua bezetting.

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen met de directeur Miranda de Graauw. Ook als u voorafgaande aan het invullen van het aanmeldformulier vragen over onze school heeft bent u welkom. Kom gerust eens binnen of vraag naar de directeur of een van de kleuterleerkrachten(na schooltijd).