Vragen over opvoeding?
Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft weleens vragen, zorgen of twijfels over de opvoeding van (hun) kinderen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin+ de Kempen kunt u terecht met vragen als:

“Mijn zoontje wil alleen maar inslapen als ik bij hem ga liggen; Hoe kan ik dat aanpakken?”
“Mijn puberdochter en ik hebben constant ruzie; hoe kan ik daarmee omgaan?”
“Sinds de scheiding is mijn zoon zo stil en moeilijk te hanteren; hoe moet ik hierop reageren?”
“Mijn dochter vraagt continue om aandacht en wordt snel boos; hoe ga ik daarmee om?”
“Mijn puberzoon gaat om met verkeerde vrienden; wat nu?”
 
Centrum voor Jeugd en Gezin + (CJG+)
Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor hulp en ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop naar 23 jaar mogelijk.
Elke Kempengemeente heeft een eigen Lokaal Ondersteuningsteam.  Bij een ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn de jeugd- en gezinswerkers van deze teams de aangewezen professionals om de ondersteuning te bieden of samen te bekijken wat nodig is. Het Kempenteam levert zelf de ondersteuning zo veel als mogelijk. Daarnaast kunnen zij specialistische ondersteuning inzetten.

Wie, wat, waar, wanneer?
Het CJG+  voor Bladel is gevestigd op Markt 5, 5531BA Bladel.
Zij zijn bij voorkeur per mail bereikbaar via bladel@cjgplusdekempen.nl.
Indien u niet in de gelegenheid bent om een e-mail te versturen, dan kunt u bellen naar 0497-361636.
Wanneer u zich aanmeldt, neemt de jeugd- en gezinswerker van het Lokale Ondersteuningsteam contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
 
Ondersteuningsteamoverleg (OST-overleg)
Soms hebben kinderen problemen, waardoor het school of thuis niet zo goed met ze gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas of hebben vaak ruzie met andere leerlingen. Ze zijn heel stil en teruggetrokken of hebben geen vrienden. Ook kunnen ze last hebben van problemen in het gezin.
 
Het hoeft niet altijd een ernstig probleem te zijn, maar misschien is het iets waarbij het goed is om er samen met een deskundige naar te kijken. Hiervoor zijn er op alle scholen Ondersteuningsteams.
Zowel de ouder(s)/verzorger(s) als een leerkracht kan een OST-overleg aanvragen.
Een ondersteuningsteam komt drie keer per schooljaar bij elkaar. De volgende personen kunnen bij een OST-overleg aanwezig zijn:
  • Schoolarts
  • Jeugdverpleegkundige
  • Jeugd- en gezinswerker
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoge
  • Leerkracht van de te bespreken leerling
  • Ouder(s)/verzorger(s) van de te bespreken leerling
  • Andere externen op uitnodiging
 
Wanneer een leerling wordt besproken tijdens een OST-overleg, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Het heeft onze voorkeur dat de ouder(s)/verzorger(s) altijd deelnemen. De zorgen over de leerling zijn vooraf met alle betrokkenen besproken. 
Bij het OST-overleg wordt bekeken wat de leerling nodig heeft. Het ondersteuningsteam adviseert evalueert of de geboden hulp het gewenste effect heeft.