In de schoolraad zijn zowel ouders als directie van de school vertegenwoordigd. Ouders wordt de gelegenheid geboden zich uit te spreken over de kwaliteit van het onderwijs op school. De schooldirecteur neemt de opvattingen en meningen van ouders mee in de vormgeving van het onderwijs op school. De taakstelling van een schoolraad is dan om te functioneren als een klankbord dat zich uitspreekt over de wijze waarop de school inhoud en vorm geeft aan het bijbrengen van normen en waarden aan kinderen en de wijze waarop de school de opvoedkundige opdracht vervult. Concreet kan hierbij gedacht worden aan thema’s als de levensbeschouwelijke identiteit, de relatie thuis-buurt-school, voeding en veiligheid, agressie en geweld op school, pestgedrag en kindvriendelijkheid van de school.

Ouders kunnen zich dus met name uitspreken over de opvoedkundige kwaliteiten.

 

De schoolraad is bij uitstek een klankbord voor de schooldirecteur waardoor hij zich kan laten informeren wat er bij de ouders leeft.

Op dit moment vormen we met 5 ouders de schoolraad.

We vergaderen ongeveer 1 x per 2 maanden.

Eenieder kan agendapunten aandragen: zowel de directie als de schoolraadsleden. Ook is inbreng van ouders altijd welkom. Heb je vragen of wil je uitleg over een bepaald onderwerp en weet je misschien niet goed waar je de vraag neer moet leggen, laat het ons dan weten.

 

Schoolraadleden:

Rimmie vd Sande Heuvel 19 tel. 681657
Hennie Boerboom Landrop 3a tel. 517029
Rianne Bolte Heuvel 15 tel. 682382
Nicole van Roij Hofveld 9 tel. 681019
Carla van Riet Hoofdstraat 8 tel. 682522