Peuterspeelzaal Kinderkeet
                Voorschoolse Educatie 
                
voor peuters van 2 – 4 jaar.


Op maandag- en donderdaggochtend of op dinsdag- en vrijdagochtend is uw peuter welkom tussen 8.45 en 11.30 uur

In januari 2013 heeft Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bladel een intentieovereenkomst getekend als eerste stap in het proces van Brede school ontwikkeling in Hoogeloon. Wij zien pedagogische meerwaarde in een intensieve samenwerking met de kleuters en de basisschool. Op termijn zal peuterspeelzaal Kinderkeet verhuizen naar een eigen ruimte in BS de Vest. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van de binnen - en buitenruimte nodig. In samenspraak met de basisschool en de gemeente worden de plannen uitgewerkt. De aanpassing t.b.v. de peuterspeelzaal worden uitgevoerd binnen een groter renovatie en upgradeproject van de basisschool. Het is nog niet bekend wanneer de verbouwing en verhuizing  is, deze wordt niet eerder verwacht dan schooljaar 2015 - 2016. Zodra hierover meer informatie is zullen we u hierover berichten.
Peuterspeelzaal  Kinderkeet in Hoogeloon biedt gedurende 2 ochtend dagdelen per week uw peuter inspirerende en uitdagende activiteiten samen met leeftijdsgenootjes. In een gezellige en speelse omgeving bieden we ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. Peuters worden spelenderwijs voorbereid op de overgang naar de basisschool. We werken met thema’s die peuters aanspreken. Met veel verschillende materialen én een veelheid aan gerichte activiteiten stimuleren we de ontwikkeling van de peuters op ieders eigen niveau. Iedere peuter ontwikkelt zich immers op zijn of haar eigen manier en tempo. Peuters kunnen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar genieten van de peuterspeelzaal. Schrijf op tijd in want er wordt geplaatst op volgorde van inschrijving.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, ons pedagogisch beleid, inschrijving of de hoogte van de ouderbijdrage?
Kijk dan op onze informatieve website: www.peuterspeelzalenbladel.nl of loop geheel vrijblijvend bij Kinderkeet binnen tijdens openingsuren.

Inschrijven:

Inschrijven kan vanaf de geboorte. Kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Helaas leidt dit wel eens tot teleurstelling bij ouders die hun kind laat aanmelden en verwachten dat hun kind toch snel geplaatst kan worden. Dit heeft ook te maken met de geboorteaantallen per kalenderjaar. We vragen ouders daarom als ze gebruik willen maken van het spelend leren aanbod van de peuterspeelzaal dit dan ook om te zetten in een inschrijving voor de peuterspeelzaal. Inschrijven en betaling van het inschrijfgeld verloopt via de website www.peuterspeelzalenbladel.nl/inschrijven

Heeft u nog vragen, schroom dan niet deze te stellen aan ons!

Adresgegevens:
Peuterspeelzaal Kinderkeet
Hoofdstraat 20a
5528 AJ Hoogeloon
telefoon: 06 82005720


 

 
    Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bladel
    Hofdreef 7
    5531 EW Bladel
    telefoon 0497 - 383485
    info@peuterspeelzalenbladel.nl